Idag har vi problemer med telefonen. Den faller tidvis ut. Det jobbes med saken. 

Vi beklager ulempen dette medfører.