Det er foreløpig satt opp drop-in stasjon på Søgne omsorgssenter og Songdalstunet for covid-vaksine:

Uke 46: 
Mandag 15.11.21: Søgne omsorgssenter kl: 10.00 - 16.00

Uke 47:
Mandag 22.11.21: Songdalstunet kl: 10.00 - 16.00