Vi har gleden av å ønske dr. Ben Idris velkommen som allmennlege ved Søgne Legesenter. Dr. Idris har overtatt fastlegepraksis etter dr. Marianne Sjustøl som har vært borte i lengre tid.