Folkehelseinstituttet og Legeforeningen anbefaler ikke bruk av Jansen-vaksinen i Norge. Søgne Legesenter støtter anbefalingen og vil ikke tilby denne vaksinen hos oss. Det vil derfor ikke være nødvendig å kontakte oss vedrørende dette.