Kommunen har nå overtatt vaksineringen og du vil bli innkallt etter tur.

Se kommunens hjemmeside for mer info:

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/

https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/vaksinetall2/