Hver uke sender FHI ut nye vaksinedoser til oss. Vi vet ikke nøyaktig antall og derfor får ikke alle time med en gang de kontakter oss. Vennligst følg med på hjemmesiden vår eller http://www.n247.no/

Det er kun mulig å sende forespørsel på vaksinering via timeboken som heter koronavaksinering.  Når vi har fått behandlet din forespørsel vil du få tilsendt timeavtale på SMS. Det er IKKE mulig å reservere tid for vaksinering hos din fastlege/ direkte i en timebok hos annen fastlege. 

For dem som sender en vaksineforesprøsel via timeboken til koronavaksinering bekrefter du følgende: 

 • Du er frisk / evt. melder fra dersom du får feber/infeksjon i kroppen før vaksinetimen (ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader må timen utsettes).  
 • Dersom du har fått annen vaksine siste 7 dager må du vente.  
 • Bruker du Marevan, Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiane må disse ikke tas morgenen du kommer for vaksinering. Medisinene kan tas som normalt kvelden før og etter vaksinering.
 • Dersom du har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner tidligere må du gi beskjed. 

Følg linken for timebooking: 

https://helserespons.no/web/sogne/timebok/ 

 

Dersom du er 71 år  eller eldre og ikke fått time til vaksinering – vennligst ring legesenteret. Vi har forsøkt å ringe noen uten å oppnå kontakt. 

Dersom du er mellom 70 og 65 år  skal du vente til du blir kontaktet ELLER booke en forespørsel via timeboken til koronavaksinering. IKKE ring oss for vaksinetime. 

Legesenteret skal vaksinere dem som er 65 år og eldre samt de som er mellom 18 og 64 år med følgende underliggende sykdommer:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom) 
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 

Alle andre mellom 18 og 64 år samt de i følgende risikogrupper  skal vaksineres av kommunen

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Vaksinering vil skje på  kommunens vaksinestasjon på Sørlandssenteret. Innkalling kommer fra  kommunen.