Covid -19 test Søgne legesenter


Vi har nå endret testlokasjon på legesenteret. 

Først bestiller du time per tlf på: 380 53 970, deretter møter du opp til gitt tidspunkt bak legesenteret mot parkeringsplassen slik som vist på bilde. 

Dette gjelder for dem som har symtpomer, er i smittekarantene, har fått en positiv hjemmetest osv...